El 19 de desembre de 1915 va obrir les seves portes al públic el Mercat Central de Tarragona, un equipament modernista projectat per l’arquitecte Josep Maria Pujol de Barberà i construït pel contractista d’obres Marcel·lí Padró. Una setmana més tard, el 26 de desembre, se celebrà la inauguració oficial en un acte solemne i festiu que aplegà les màximes autoritats de l’època, entre les quals hi havia l’alcalde accidental Lluís Soler i l’arquebisbe Antolín López Peláez.

El Mercat Central és un edifici emblemàtic a Tarragona, no només perquè és una de les joies de la corona del modernisme tarragoní sinó perquè dins i fora de les seves parets s’hi ha teixit una vida i una activitat econòmica ben singulars.